1. Określ wzór rzeczywisty związku chemicznego o masie molowej 100 g/mol. Zawartosc procentowa pierwiastkow wynosi O - 48 % C - 12% resztę stanowi pierwiastek X.

2.Oblicz ile gramów siarczanu(VI) sodu powstanie podczas reakcji zobojętniania 4 g wodorotlenku sodu kwasem siarkowym (VI).

3.Oblicz, ile gramów soli otrzymano w reakcji 20g tlenku sodu ze 100cm³ roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm³. Czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze.

Z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T00:45:45+01:00
1)masa O=16g
48% - x czyli całkowita masa tlenu
100% -100g
x=48h
16g*n=48g/:16g
n=3 czyli mamy 3 atomy tlenu
masa węgla=12g
12% - y- całkowita masa węgla
100%- 100g
y=12g czyli mamy 1 atom węgla
100%-12%-48%=40%
40% -z - masa nieznanego pierwiastka
100%-100g
z=40g czyli wapń
masa rzeczywista CaCO₃
2) 2NaOH+H₂SO₄-->Na₂SO₄+H₂O
4g NaOH - x g Na₂SO₄
80g NaOH - 142g Na₂SO₄
x=7,1g Na₂SO₄
3)Na₂O+2HNO₃--->2NaNO₃ +H₂O
1,3 g - 1cm³
x g - 100cm³
x=130g - masa HNO₃
62g Na₂O - 126g HNO₃
20g Na₂O - y g
y=40,65g HNO₃
130g-40,65g=89,35g
Na₂O przereagował całkowicie a kwasu w roztworze pozostało 89,35g HNO₃
62g Na₂O - 170gNaNO₃
20g Na₂O - z
z=5484gNaNO₃
Proszę o wybranie mojego rozwiązania jako najlepsze ;) bo takie jest ;p
1 5 1