Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:59:23+01:00
Rozkwit przeżywała na przełomie er - Złoty Wiek kultury rzymskiej . Początkowo naśladowano Greków - ich poetykę i wzorce , często pisano po grecku . Największe osiągnięcia oryginalnej literatury rzymskiej zbiegają się z panowaniem pierwszego rzymskiego cesarza - Oktawiana Augusta .
Wirgiliusz - epos Eneida - wywodził historię Rzymian od Trojan ewakuujących się po przegranej wojnie . Nie był legendarnym bardem tułającym się po wioskach i miasteczkach , ale wykształconym poetą żyjącym w Rzymie .
Owidiusz - autor przede wszystkim utworów miłosnych . Metamorfozy - wizja przemian bohaterów mitologicznych w zwierzęta , rośliny , głazy . Heroidy - fikcyjne listy mitologicznych kochanek do ich wybrańców . Sztuka kochania - podręcznik flirtu i sztuki erotycznej . Dzieło to przysporzyło mu wielkich kłopotów . Cesarz August uznał jego treść za antypaństwową i nawołującą do zerwania z tradycyjnymi wartościami rodzinnymi i skazał poetę na wygnanie .
Horacy - zasłyną przede wszystkim jako autor pieśni Oda do Leukonoe . To z jego utworów wywodza się powiedzenia - Carpe diem - używaj dnia , Aurea mediocritas - złoty środek , punkt równowagi między sprzecznościami , wewnętrznej harmonii . Jest wzorcem klasycznej , zrównoważonej i doskonale harmonijnej sztuki literackiej . Do jego twórczości nawiązywali poeci renesansowi -Janicki , Jan Kochanowski .
1 4 1