Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały abonament oraz stałą stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Zależność wysokości rachunku y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y=0,8x+15
a) Ile wynosi miesięczny abonament?
b) Ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu,jeżeli chce wydać na używanie telefony więcej niż 100 zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T11:33:14+01:00
A)
15-miesięczny abonament
W OBLICZENIACH 15 sie nie zmienia, zmienia się jedynie liczba rozpoczętych minut.
b)
Ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu,jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu 100 zł

y = 0.8x + 15

y=100
100=0.8x + 15 | -15
85=0.8x | /0.8
x=106 min
1 3 1