1.Badając odczyn metanolu wskaźnikiem stwierdzono że jest on:
A. Zasadowy
B. Kwasowy
C. Obojętny
D. Różny w zależności od stężenia metanolu
2.Roztwor której z wymienionych substancji wykazuje odczyn kwasowy
A. CH3COOH
B. C3H7OH
C. KOH
D. CH3COOCH3
3.Rozcieczony roztwór manganowy (VII) potasu odbarwi się po dodaniu do niego kwasu ponieważ...

4.Wzory
CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
HCOOH + NaOH  HCOONa +H2O
H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + H2O
Zobojętnienie przedstawia
A. I
B. I i II
C. II i III
D. Tylko III
5.Kwas lodowaty to nazwa zwyczajowa

6.Z których z wymienionych niżej substancji można otrzymać mydło
A.C17H33COOH + H2
B.C15H31COOH + KOH
C.C17H35COOH + K
D.C9H19COOH + KOH
7.Czasami wino po pewnym czasie kwaśnieje dlatego że:

8.Ktore stwierdzenie odnoszące się do kwasow karboksylowych jest nie prawdziwa
A. Kwas Mrówkowy jest w pokrzywach i jadzie mrówek
B. Mlekowy w mięśniach – czyli zakwasy
C. Mlekowy – mleko i kapusta kwaszona
D Masłowy – świeże masło nadaje mu świeży zapach
9. Alkohol Metylowy nie jest używany jako:
A. Środek do konserwacji żywności
B. Przemysł Chemiczny
C. Rozpuszczalnik
D. Paliwo Samochodowe


10. Co odróżnia alkohol Metylowy od Etylowego
A. Barwa
B. Zapach
C. Rozpuszczalność
D. Żadna z tych
11.Wzór R – OH + 8 O2 – 5 CO2 + 6 H2O
Reakcji uległ
A. Etanol
B. Pentan
C. Propanol
D. Butanol
12. Reakcje alkoholu etylowego...

13.Nitrogliceryna gdzie się wykorzystuje...

14. Jest kwas mrówkowy i metanol i kilka kropel kwasu siarkowego Co powstało


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:19:54+01:00
Zad 1. odp.C
zad 2. odp.A
zad 3. odbarwi sie bo mangan zredukuje sie w srodowisku kwasowym do bezbarwnych jonów dwudodatnich
zad 4. odp.C
zad 5. to zwyczajowa nazwa stężonego kwasu octowego
zad 6. odp.B
zad 7.bo alkohol etylowy utlenia się do kwasu octowego
zad 8. odp.D
zad 9. odp.A
zad10. odp.D
zad 11.odp. B ale nie R-OH tylko R-H
zad 12. o jakie reakcje chodzi? Moze byc utlenianie do aldehydu octowego, do kwasu octowego, reakcje estryfikacji itd.
zad 13. środek wybuchowy, w medycynie jako srodek rozszerajacy naczynia krwionosne. (dla sercowców)
zad 14. powstanie ester konkretnie mrówczan metylu
HCOOH + CH3OH ---> HCOOCH3 + H2O