Odpowiedzi

2010-02-08T20:03:15+01:00
Czym jest miłość? To pytanie dręczy każdego, zarówno zwykłych ludzi, jak i wielkich myślicieli i filozofów. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem Cezarego Michalskiego "Miłość w najwyższej formie jest darem dostrzegania drugiej osoby, dostrzegania jej wolności i jej cierpienia, darem gwarancji, że druga osoba istnieje naprawdę".
Moim zdaniem życie bez miłości byłoby niemożliwe. To uczucie jest częścią każdego człowieka. Jest niezwykłym stanem dla ludzkiego ciała i umysłu. Człowiek czuje się niezwykle, jesr rozweselony, szczęśliwy, nie przejmuje się drobnymi porażkami. Miłość charakteryzuje się obsesyjnymi myślami o drugiej ososbie, pragnieniem przebywania z nią, dostrzegania jej. Miłośc jest wtedy, gdy dwoje ludzi potrafi się doskonale zrozumieć nie wypowiedziawsze żadnego słowa, gdy wimy, że w drugiej osobiejest nasze schronienie, kiedy chcemy całym sobą żyć dla niej i gdy wzajemne realcje między dwojgiem ludzi opiera się na zrozumieniu, zaufaniiu i cierpliwości. Kiedy kochamy bliska nam osobę, próbujemy nie zauważać jej niedociągnięć, wad i złych zachowan i zwyczajów. Koncentrujemy się na niej w każdym stopniu. Staramy się byc zawsze przy niej, keidy tego potrzebuje, zrozumiec ją i pomóc. Może zawsze na nas polegać.
Podsumowując, miłość jest najważniejszym uczuciem w życiu człowieka. Bez wątpienia zgadzam się ze słowami Cezarego Michalskiego "Miłość w najwyższej formie jest darem dostrzegania drugiej osoby, dostrzegania jej wolności i jej cierpienia, darem gwarancji, że druga osoba istnieje naprawdę
1 1 1