Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:30:55+01:00
Aldehydy i ketony to dwa odrębne szeregi homologiczne.
Podobienstwa:
-Zarówno jedne jak i drugie posiadaja tę samą grupę funkcyjną czyli grupę karbonylową (dwuwartościową) C=O, tyle, że w aldehydach jest ona (zawsze) umieszczona na zewnątrz cząsteczki i tworzy z wodorem grupę formylową (aldehydową) -CHO np: CH3CHO, podczas gdy w ketonach umieszczona jest w środku cząsteczki np:CH3COCH3.
- Zarówno aldehydy jak i ketony otrzymuje się w wyniku łagodnego utleniania alkoholi, ale aldehydy z utleniania alkoholi pierwszorzędowych a ketony drugorzędowych
- zarówno aldehydy jak i ketony ulegają redukcji wodorem ale aldehydy do alkoholi pierwszorzędowych a ketony do alkoholi drugorzędowych np:
HCHO + H2 ---> CH3OH , CH3COCH3 + H2 ---> CH3CH(OH)CH3

Różnice:
- różne końcówki w nazwach systematycznych aldehydy - al np. metanal a ketony - on np: propanon
- podstawowa róznica we własciwościach to fakt, że aldehydy maja właściwości redukujące i same utleniaja sie do kwasów (ulegaja reakcji Trommera z wodorotlenkiem miedzi(II) i Tollensa z tlenkiem srebra) a ketony nie posiadaja właściwości redukujących i nie ulegają tym reakcjom. Jest to związane z wyżej opisana budową , konkretnie z położeniem grupy karbonylowej.