Oblicz procent masowy pierwiastków w związku C5H11COOH....oraz:: podaj nazwe estru uzyskanego w reakcji kwasu etanowego i butanolu..oraz::napisz równanie reakcji całkowitego spalania metanolu,równanie reakcji półspalania etanolu..napisz równania reakcji dysocjacji kwasu octowego..kwasu mrówkowego i wodorotlenku sodu..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T13:16:58+01:00
1)C₅H₁₁COOH
C:H:O=6×12u:12×1u:2×16u
C:H:O=72u:12u:32u
C:H:O=36:6:16
C:H:O=18:3:8
2)CH₃COOH+C₄H₉OH→CH₃COOC₄H₉+H₂O (Nad strzałką H₂SO₄)
etanian butylu(octan butylu)
3)CH₃OH+3/2 O₂→CO₂+2H₂O/2
2CH₃OH+3O₂→2CO₂+4H₂O
4)C₂H₅OH+2O₂→2CO+3H₂O
5)CH₃COOH→CH₃COO⁻+H⁺ (W dysocjacji nad strzałką H₂O)
6)HCOOH→HCOO⁻+H⁺
7)NaOH→Na⁺+OH⁻
1 5 1