Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:19:44+01:00
A) A=(15,20).
15² + 20² = x²
225 + 400 = x²
625 = x²
25 = x
b) A=(-5,12).
5² + 12² = x²
25 + 144 = x²
169 = x²
13 = x
c) A=(-24,-7)
24² + 7² = x²
576 + 49 = x²
625 = x²
25 = x.

a) A=(5,3), B=(3,5).
IABI² = 2² + 2²
IABI² = 4+4
IABI² = 8
IABI = 2√2
b) A=(-2,3), B=(5,-2).
IABI² = 7² + 5²
IABI² = 49 + 25
IABI² = 64
IABI = 8
c) A=(-1,-2), B=(-2,-3).
IABI² = 1² + 1²
IABI² = 2
IABI=√2
15 4 15