Pomóżcie .. Fizyka :/
zad2
Oblicz do jakiego napięcia została podłączona żarówka o oporze 60 ohm jeśli płynie przez nią prąd o natężeniu 400 mini A (amperów).
zad4
Oblicz opór miedzianego przewodnika o długości 5 m i polu przekroju poprzecznego 0,5 mm². Opór właściwy miedzi wynosi 1,6 × 10⁻⁸ Ohm × m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:28:04+01:00
2.
R=60Ω
I=400mA=0,4A nie mini tylko mili 1A=1000mA
U=I*R=0,4A*60Ω=24V
4.
l=5m
s=0,5mm²=0,5*10^-6 m²
ρ=1,6*10^-8 Ωm
R=?
R=ρ*l/s=1,6*10^-8 * 5 / (0,5*10^-6)=0,16 [Ω*m*m/m²=Ω]