„Świat hołduje marności
I wszystkie ziemskie włości;
To na wieki nie minie,
Że marna marność słynie.
Miłujmy i żartujmy,
Żartujmy i miłujmy,
Lecz pobożnie, uczciwie,
A co czyste, właściwie.
Nad wszystko bać się Boga –
Tak fraszką śmierć i trwoga.”

1)Co zdaniem poety, powinno zajmować najważniejsze miejsce w hierarchii wartości człowieka
2)Wyjaśnij jak rozumiesz sformułowanie "Fraszką śmierć i trwoga"

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:20:37+01:00
1)W hierarchii ważności człowieka nie powinny zajmować miejsca wartości materialne. Są one dla nas pustą wartością posiadania większego mienia od 2 człowieka. Najwyższą wartością w życiu człowieka jest zdrowie, miłość i poczucie własnej wedle drugiego człowieka. Zasadą życiową jest fakt że "za pieniądze nie kupimy wszystkiego".

2)W momencie śmierci bliskiej osoby zastanawiamy się nad sensem życia. Po wielu przemyśleniach dochodzimy do wniosku, że w życiu popełniliśmy dużo błędów, które na pozór okazywały się błahe, lecz bardzo dotykały inne osoby
1 3 1