1. Zasady dynamiki Newtona.
2. Siła. Jednostka siły. Działania na wektorach.
3. Swobodny spadek ciał.
4. Masa, a ciężar ciała.
5. Pęd ciał.
6. Zasada zachowania pędu.
7. Zjawisko odrzutu.
8. Siła tarcia.
9. Ruch jednostajny po okręgu.
10. Prawo powszechnej grawitacji.
11. Prędkości i loty kosmiczne.
12. Podstawowe wzory i jednostki.

PS.
Bardzo pilne. Muszę wkuć to do czwartku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:16:48+01:00
8.Podstawowy podział tarcia:
tarcie zewnętrzne
tarcie ślizgowe
tarcie spoczynkowe (tarcie statyczne)
tarcie ruchowe (tarcie kinetyczne)
tarcie toczne
tarcie wewnętrzne

Podział stosowany w technice, uwzględniający występowanie środków smarnych:
tarcie suche
tarcie płynne
tarcie graniczne
tarcie mieszane
2 1 2