1.Wskaż sprzeczny układ równań i uzasadnij :
a) {3x-5y=11
{5x-3y=-11

b) {4x+6y=12
{-2x-3y=-6

c) {2x+3y-1=0
{2/3x +y -1/3=0

d) {-x-y=0
{-(x+y)=-1
2. Wytłumacz na czym polegają układy oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny. Podaj przykłady dla każdego z nich i je rozwiąż.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T21:10:05+01:00
Sprzeczny układ równan to odpowiedz d!
ponieważ
{-(x+y)=-1 to to samo co {-x-y=-1 ---> jak opuscisz nawias ;P

i wyszło :
{-x-y=0
{-x-y=-1 czyli inne wyniki a te same x i y o.O

układ oznaczony- nieskonczenie wiele rozwiazan!
ukłas nieoznaczony jedno rozwiazanie
układ sprzeczny zero rozwiazaN!
3 1 3