!- do potęgi trzeciej
|- do kwadratu
1. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce gwiazdki, aby otrzymać równość?

a)*(6a-2b)=36a-12b
b)*(-7x+4y+2)=56x-32y-16
c)*(3x!-7x|+1,5)= -3x!+7x|-1 i 1/2
d)*(-15pq+5p|-q)= -3pq+p|-0,2q

2. Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych:

a)7(3a-2b)+4(8b-a)
b)5(x-3y+2)+9(-5x+4y-3)
c)6(4p-7r)-2(8p-9r)
d)-8(-3m+9p+2)-5(6m-6p-9)
e)4(4a-7b)-7(3a-5b)-2(6b-5a)
f)0,5(8x-12y)+0,6(5x-15y)

3. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

a)9a+6b
b)35c-40d
c)48x-24y+54z
d)25-50a|+75a
e)-a+2b-3c
f)-14p-20r-4s
g)-21m-35n-7
h)4,5a|-6a+1,5

4. Dla pewnych licz x i y wartość wyrażenia x+2y+1 jest równa.Oblicz dal tych samych licz x i y wartość wyrażeń:

a) 3x+6y+3
b) 0,5x+y+1/2
c)-x-2y-1

2

Odpowiedzi

2010-02-08T20:15:20+01:00
3
a) 3(3a+2b)
b) 5(7c-8d)
c) 6(8x-4y+9z)
1 4 1
2010-02-08T20:31:18+01:00
Zad 1
a) 6
b) -8
c) -1
d)⅕

Zad.2
a)7(3a-2b)+4(8b-a)= 21a- 14b + 32b - 4a= 17a + 18b
b)5(x-3y+2)+9(-5x+4y-3)= 5x-15y+10-45x+36y-27= -40x=21y-17
c)6(4p-7r)-2(8p-9r)= 24p-42r-16p+18r= 8p-24r
d)-8(-3m+9p+2)-5(6m-6p-9)= 24m-72p-16-30m+30p+45= -6m-42p+29
e)4(4a-7b)-7(3a-5b)-2(6b-5a)= 16a-28b-21a+35b-12b+10a=5a-5b
f)0,5(8x-12y)+0,6(5x-15y)=4x-6y+3x-9y= 7x-15y

zad.3
a)9a+6b= 3(3a+2b)
b)35c-40d= 5(7c-8d)
c)48x-24y+54z= 6(8x-4y+9z)
d)25-50a²+75a= 25(1-2a²+3a)
e)-a+2b-3c= -(a-2b+3c)
f)-14p-20r-4s= -2(7p+10r+2s)
g)-21m-35n-7= -7(3m+5n+1)
h)4,5a²-6a+1,5= 1,5(3a²- 4a + 1)

zad.4
a) 3x+6y+3= x+2y+1
2x+4y=-2 /:2
x+2y=-1

b) 0,5x+y+1/2= x+2y+1
-0,5x-y=0,5 /:(-0,5)
x+0,5y=-1

c)-x-2y-1= x+2y+1
-2x-4y=2 /:(-2)
x+2=-1
1 5 1