Daje max pkt 50 bo trochę tego jest

Z.1
Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych :
a)dwa atomy wapnia , b)trzy cząsteczki wodoru , c)cztery cząsteczki chlorku srebra (I) , d)dwie cząsteczki tlenku węgla (II) , e)pięć cząsteczek siarczku żelaza (III)
Z.2
Odczytaj zapisy :
3 N , 2 ZnS , 2 Ng , 2 Fe , 5 H2O , 4 CL2O
Z.4
Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach
a) 4 CL2 , b)3 P4 , c) 5 K2O , d) 2CL2O5 , e) H2SO4

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:25:30+01:00
1.
a) 2Ca
b) 3H₂
c) 4AgCl
d) 2CO
e)5Fe₂S₃

2.
3 atomy azotu
2 cząsteczki siarczku cynku
raczej 2 Mg niż Ng :) - 2 atomy magnezu
2 atomy żelaza
5 cząsteczek tlenku wodoru (wody)
4 czasteczki tlenku chloru (I)

4.

atomy:

chloru - 8

fosforu - 12

postasu- 10, tlenu - 5

chloru - 4, tlenu - 10

wodoru - 2, tlen - 4, siarka - 1