Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-01T23:57:43+01:00
S - droga
t - czas
V - prędkość
v - szybkość liniowa
T - okres
r - promień okręgu
s = 200 m
t = 300 s
T = 4 s

V = s/t
V = 200/300 = ⅔ [m/s]

v = 2πr/T /: T
vT = 2πr /: 2π
r = vT/2π
r = ⅔ *4/2π
r = ⁴/₃π m
1 5 1