1. Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70u.
a) Podaj jego nazwę oraz wzory: sumaryczny i strukturalny.
b) Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.
2. Masa cząsteczkowa pewnego alkinu wynosi 82u.
a)Podaj jego nazwę oraz wzory: sumaryczny i strukturalny.
b) Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.
3. Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych:
a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce.
b) alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T16:33:59+02:00
1 a) 12n+ 2n=70
14n=70
n=5
penten
C5H10
b)
H\C= 10\60= 1\6
2.
a)12n+ 2n-2=82
14n= 84
n= 6
heksyn
C6H10
b) H\C= 10\ 72= 5/36
3.
a) C4H8
%c=48\56*100%= 85,71%
%H= 14,29%
b) C4H6
%C= 48\ 54*100%= 88,88%
%H= 11,12%
33 4 33