Odpowiedz na pytania:

1. Czy zmienia się, a jeśli tak to w jaki sposób, temperatura ciał trących o siebie?
2. O czym świadczy zmiana temperatury ciała?
3. Jednostka energii wewnętrznej.
4. Co następuje, gdy zetkniemy dwa ciała o różnych temperaturach?
5. Jak długo trwa proces wymiany ciepła między ciałami o różnych temperaturach?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:32:29+01:00
Zad 1
Każdemu tarciu towarzyszy wydzielanie się ciepła więc gdy trą o siebie dwa ciała to temperatura rośnie
Zad2
Temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek ciała. Jeżeli ciało ma wyższą temperaturę to oznacza to że jego cząsteczki mają większą energię kinetyczną a co za tym idzie szybciej się poruszają. Natomiast gdy ciało ma niższą temperaturę to jego cząsteczki mają mniejszą energię kinetyczną a więc i ich prędkości są mniejsze.
Zad 3
Jednostką energii wewnętrznej jest 1 J (dżul)
Zad 4
Gdy zetkniemy dwa ciała ze sobą o różnych temperaturach nastąpi między nimi przepływ ciepła (energii) z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej
Zad5
Proces wymiany ciepła między ciałami o różnych temperaturach
trwa do momentu wyrównania się temperatur na tych ciałach