1) W klasie jest x chłopców i y dziewczynek. Każde z nich w płaciło na wycieczkę po 20 zł. Ile pieniędzy zebrano?
2) Liczby x i y są dodatnie. Co jest większe: 130% sumy liczby x i y czy suma 130%liczby x i 120% liczby y ?
3)Jeżeli od liczby dwucyfrowej odejmiemy liczbę dwucyfrową powstałą z przestawienia cyfr tej liczby, to otrzymamy liczbę podzielną przez 9.

Proszę o szybkie rozwiązanie
Jest to wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:42:20+01:00
1) 20x+20y=20(x+y)
3)
przykłady
21-12=9 /9:9=1
45-54=-9 /-9:9=-1
91-19=72 /72:9=8
33-33=0 /0:9=0