Legenda głosi, że czeska księżniczka Libusza obiecała addać swą rękę temu z trzech ubiegających się o nią rycerzy, kto pierwszy rozwiąże takie zadanie:

Ile śliwek mieści się w koszyku, z którego połowę całej zawartości i jedną śliwkę oddam pierwszemu, drugiemu połowę reszty i jedną śliwkę, a trzeciemu połowę pozostałych i trzy śliwki, przy czym koszyk będzie pusty?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:35:30+01:00