Odpowiedzi

2010-02-08T20:30:23+01:00
Współczynnik załamania światła (oznaczany literą n) jest wielkością opisującą załamanie światła przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego. Liczbowo współczynnik załamania wyraża się poprzez stosunek prędkości światła v1 w jednym ośrodku do prędkości v2 w drugim ośrodku, n21=v1/v2. Jeśli jednym z ośrodków jest próżnia, to współczynnik załamania n nosi nazwę bezwzględnego n=c/v, gdzie c to prędkość światła w próżni.
1 4 1
2010-02-08T20:30:28+01:00
Stosunek prędkości światła padanego do prędkosci światła załamanego.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:31:20+01:00
Współczynnik załamania światła jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym świetle w stosunku do prędkości w innym ośrodku (pewnym ośrodku odniesienia). Dokładniej jest on równy stosunkowi prędkości fazowej fali w ośrodku odniesienia do prędkości fazowej fali w danym ośrodku
1 5 1