Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T00:11:04+01:00
W rozwiązaniu może rozrzucić Ci wzory strukturalne ale powinnaś dojść do tego jak mają wyglądać
1) tlenek sodu Na₂O Na-O-Na
2)tlenek magnezu MgO Mg=O
3)tlenek żelaza(III) Fe₂O₃ Fe=O
I
O
I
Fe=O
4)tlenek węgla CO2 O=C=O
5)tlenek azotu (V) N₂O₅ O=N=O
I
O
I
O=N=O
6)tlenek siarki (VI) SO₃ O=S=O
II
O
7) Tlenek chloru (VII) Cl₂O₇
O
II
O=Cl=O
I
O
I
O=Cl=O
II
O
II)
masa molowa Al₂S₃=150g
Al₂S₃----->2Al + 3S
z rozkładu 150g Al₂S₃ powstaje 96g S
z rozkładu 30g Al₂S₃ powstaje xg S
x=30*96/150=19,2g siarki
Proszę o wybranie mojego rozwiązania jako najlepsze ;) bo takie jest ;p