1.Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu źródłowego.
a)Kim są autorzy odezwy?b)Kiedy została ona wydana?Podaj rok i okoliczności.c)Czyje słowa zostały przytoczone?Jak one brzmią?d)Do czego wzywają Polaków autorzy odezwy?e)Jaką obietnicę im składają?
TEKST:
Odezwa Dąbrowskiego i Wybickiego,(w:)Polska w latach 1795-1864.Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii.Wybór i opracowanie Izabella Rusinowa,Warszawa 1986,s.41-42
Polacy!
Napoleon Wielki,niezwyciężony wchodzi w trzykroć sto tysięcy wojska do Polski.Nie zgłębiajmy tajemnic zamysłów,starajmy się być godnymi jego wspaniałości.
,,Obaczę,(powiedział nam) obaczę,jeżeli Polacy godni są być Narodem.Idę do Poznania,tam się moje pierwsze zwiążą wyobrażenia o jego wartości."
Polacy!Od was więc zawisło istnieć i mieć ojczyznę;wasz mściciel,wasz stwórca się zjawił.Zabiegajmy mu drogę ze stron wszystkich,tak jak osierocone dzieci rzucają się na łono ojca.Przynoście mu wasze serca i odwagę wrodzoną Polakom.Powstańcie i przekonajcie go,iż gotowi jesteście i krew toczyć na odzyskanie ojczyzny.Wie,iż jesteście rozbrojeni.Broń i oręż z rąk jego otrzymacie.A wy Polacy przymuszeni przez naszych najeźdźców bić się za nich przeciwko własnej sprawie,stawajcie pod chorągwiami Ojczyzny swojej.
Bardzo pillne proszę o szybkie rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:12:54+01:00
1. Dąbrowski oraz Wybicki
2.Warszawa - 1986 - przybycie Napoleona do Polski
3.,Obaczę,(powiedział nam) obaczę,jeżeli Polacy godni są być Narodem.Idę do Poznania,tam się moje pierwsze zwiążą wyobrażenia o jego wartości." - słowa Napoleona Bonaparte
4. Wzywają do walki z zaborcami
5.Składają im obietnicę wolnej Polski
14 4 14