Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:40:25+01:00
1. HEREZJA - błędne, fałszywe ujęcie wiary.
2. FIOLET - kolor adwentu.
3. JEZUS - Syn Boży.
4. RORATKA - świeca roratnia.
5. OŁTARZ - miejsce składania ofiar.
6. MARYJA - matka Jezusa.
7. SOBÓR - Spotkanie biskupów z papieżem.
8. OBJAWIONE - prawo, które przekazał Bóg w Starym testamencie.
9. ELŻBIETA - kuzynka Maryi.
10. ADVENTUS - po łacinie adwent.
11. PISMO ŚWIĘTE - czytane na mszy święte.
12. DEKALOG - 10 przykazań Bożych.
2010-02-08T20:53:28+01:00
B Ó G
k o ś c I ó ł
E w a n g e l i a
R o r a t k a
j e Z u s
M o d l i t w a
O ł t a r z
W i e l k a n o c
r ó ż A n i e c
k o m u N i a
k o n f e s I o n a ł
r E l i g i a