Kto odp na te pytania z fizyki????prosze !!pilne!!!
1.wymień obiekty wchodzące w skład ukłądu słonecznego
2 co to jest jednostka astronomiczna

3 dzięki czemu możemy zobaczyć planety skoro nie wysyłają one światła tak jak gwiazdy?

4 coo to jest spadająca gwiazda??

5 jak zbudowana jest kometa??

6 o czym mówi 1 prawo Keplera?
7 co można powiedzieć o wartości prędkości komety gdy oddala się ona od słońca

8 co nazywamy peryhelium a co aphelium?

9 jaki jest okres obiegu wokół Słońca planety położonej bliżej słońca w porównaniu z okresem obiegu planety położonej dalej?

10 jaką prędkość nazywamy 1 prędkoscią kosmiczna dla Ziemi?

11 jaka siła utrzymuje na orbicie satelite krążącego wokół Ziemi? w którą stronę działa ta siła?

12 jaki warunek spełnia płaszczyzna orbity dowolnego satelity Ziemi?

13 jaki jest kierunek prędkości satelity względem promienia orbity po której się porusza?

14 jakiego satelitę nazywamy stacjonarnym?

15 w jakim kierunku zwrócone są anteny satelitarne na Półkuli południowej? Dlaczego?

16 o czym mówi prawo grawitacji?
17 od czego i w jaki sposób zależy siła przyciągania działająca między planetą a jej księżycem?

18 nazwij kolejne fazy Księżyca (zacznij od dowonej)

19 jaka w przybliżeniu część powierzchni Księżyca jest oświetlona przez promienie słoneczne? czy zawsze całą tę część można zobaczyć z danego punktu Ziemi (nawed przy dobrej widoczności)

20 o jakiej porze dnia wschodzi a o jakiej zachodzi Księżyc w pełni?

22 Jak są ustawione względem siebie słońce Ziemia i Księżyc gdy obserwujemy zaćmienie słońca a jak gdy zaćmienie Księżyca?

23 kiedy mówimy o całkowitym a kiedy o częściowym zaćmieniu słońca?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T21:13:21+01:00
4.jest to meteor
6.Elipsę można opisać na kilka sposobów, w astronomii najczęściej opisuje się elipsy podając ich wielką półoś (a) oraz mimośród (e), który określa stopień spłaszczenia elipsy (im e bliższe zeru, tym elipsa bliższa jest okręgowi). Mimośród elipsy e jest równy stosunkowi długość odcinka c między środkiem, a jednym z ognisk do długości wielkiej półosi:e=c/a
2.jest to jednostka odległości używana w astronomii, równa 149 597 870 691 ± 30 m. Dystans ten odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca.
5 3 5