Zadanie 1
W jakiej odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej 0,1 m powstanie obraz rzeczywisty, jeżeli przedmiot umieszczony jest w odległości 50 cm od zwierciadła? Jakie będzie powiększenie obrazu?

zadanie 2
Powiększenie obrazu pewnego przedmiotu w zwierciadle kulistym wklęsłym wynosi 1/4, a jego odległość od zwierciadła wynosi
25 cm. Oblicz odległość tego przedmiotu od zwierciadła oraz ogniskową tego zwierciadła.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:45:05+01:00
Zadanie 1
f=0,1m = 10 cm
x=50 cm
Oblicz
y=?
p=?
Wzory
1/f=1/x + 1/y
p=y/x
Rozwiązanie
1/f=1/x + 1/y
1/f - 1/x=1/y
1/10 - 1/50 = 1/y
5/50 - 1/50 = 1/y
1/y = 4/50
y=50/4
y=12,5 cm
p=y/x
p=12,5:50
p=0,25
p=1/4
tzn że obraz jest pomniejszony
Odpowiedź
obraz znajduje się w odległości 12,5 cm od zwierciadła, a powiększenie mówi nam, że obraz jest pomniejszony 4 razy

Zadanie 2
Dane
p=1/4
y=25 cm
Oblicz
x=?
f=?
Wzory
p=y/x
1/f=1/x + 1/y
Rozwiązanie
p=y/x
1/4=y/x
1*x=4*y
y=x/4
y=25/4
y=6,25 cm

1/f=1/x + 1/y
1/f=1/25 + 1:(25/4)
1/f=1/25 + 4/25
1/f=5/25
f=25/5
f=5 cm
Odpowiedź
obraz znajduje się w odległości 6,25 m od zwierciadła, a ogniskowa zwierciadła wynosi 5 cm

13 3 13