1, Podaj nazwy związków chemicznych : BeS , CaBr2 , NaF , Cr2O3 , PbS2 , FeBr3 , Mn2O7 , AII3
2,
Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych ; dwa atomy wapnia , trzy cząsteczki wodoru , cztery cząsteczki chlorku srebra (I) , dwie cząsteczki tlenku węgla (II) , pięć cząsteczek siarczku żelaza (III)

3.
Odczytaj zapisy : 3 N , 2 ZnS , 2 N2 , 2 Fe , 5 H2O , 4 CI , 4 CI2O
4.
Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach ;
4 CI2 , 3 P 4 , 5 K2O , 2 CI2O5 , H2SO4

2

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

zad.1

BeS - siarczek berylu

CaBr₂ - bromek wapnia

NaF - fluorek sodu

Cr₂O₃ - tlenek chromu (III)

PbS₂ - siarczek ołowiu (IV)

FeBr₃ - bromek żelaza (III)

Mn₂O₇ - tlenek manganu (VII)

AlI₃ - jodek glinu

 

 

zad.2

dwa atomy wapnia - 2Ca

trzy cząsteczki wodoru - 3H₂

cztery cząsteczki chlorku srebra (I) - 4AgCl

dwie cząsteczki tlenku węgla (II) - 2CO

pięć cząsteczek siarczku żelaza (III) - 5Fe₂S₃zad.3

3N - 3 atomy azotu

2ZnS - 2 cząsteczki siarczku cynku

2N₂ - 2 cząsteczki azotu

2Fe - 2 atomy żelaza

5H₂O - 5 cząsteczek tlenku wodoru (wody)

4Cl - 4 atomy chloru

4Cl₂O - 4 cząsteczki tlenku chloru (I)zad.4

4Cl₂

8 atomów chloru (Cl)

 

3P₄

12 atomów fosforu (P)

 

5K₂O

10 atomów potasu (K)

5 atomów tlenu (O)

 

2Cl₂O₅

4 atomy chloru (Cl)

10 atomów tlenu (O)

 

H₂SO₄

2 atomy wodoru (H)

1 atom siarki (S)

4 atomy tlenu (O)

116 4 116

Zadanie 1.

 

BeS - siarczek berylu

CaBr₂ - bromek wapnia

NaF - fluorek sodu

Cr₂O₃ - tlenek chromu (III)

PbS₂ - siarczek ołowiu (IV)

FeBr₃ - bromek żelaza (III)

Mn₂O₇ - tlenek manganu (VII)

AlI₃ - jodek glinu

 

Zadanie 2.

 

dwa atomy wapnia: 2Ca

trzy cząsteczki wodoru: 3H₂

cztery cząsteczki chlorku srebra (I): 4AgCl

dwie cząsteczki tlenku węgla (II): 2CO

pięć cząsteczek siarczku żelaza (III): 5Fe₂S₃

 

Zadanie 3.

 

3N - 3 atomy azotu

2ZnS - 2 cząsteczki siarczku cynku

2N₂ - dwie cząsteczki azotu

2Fe - dwa atomy żelaza

5H₂O - pięć cząsteczek wody

4Cl - cztery atomy chloru

4Cl₂O - cztery cząsteczki tlenku chloru (I)

 

Zadanie 4.

 

4Cl₂ - osiem atomów chloru

3P₄ - dwanaście atomów fosforu

5K₂O - dziesięć atomów potasu i pięć atomów tlenu

2Cl₂O₅ - cztery atomy chloru i dziesięć atomów tlenu

H₂SO₄ - dwa atomy wodoru, atom siarki i cztery atomy tlenu

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

36 4 36