Turysta wszedł na górę pokonując różnice wzniesień 850mw czasie 2 godz jaką prace wykonał? i jaka była przy tym jego średnia moc jeśli jego masa wraz plecakiem wynosiła 75kg

Dane
s=850m
t=2 godz
szukane:
P=?
W=?
Rozwiązanie: ?

Jaki jest wzór i rozwiązanie to tego zdania ?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:51:57+01:00
W=ΔEp=m*g*Δh=75kg*10m/s²*850m=637500 J
P=W/t=637500J/7200s=88.541W
1 5 1