Odpowiedzi

2010-02-08T20:49:57+01:00
Fikcja literacka jest to zmyślenie wydarzeń, postaci, miejsc, czasu.
Natomiast rzeczywistość to wszystko to co dzieje się wokół nas, w naszym życiu.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T20:51:57+01:00
Fikcja literacka to właściwość dzieła literackiego polegająca na tym, że jest ono tworem wymyślonym przez autora, nie dającym się weryfikować przez zestawienie z rzeczywistością zewnętrzną. Świat przedstawiony dzieła literackiego jest autonomiczną konstrukcją wyobrażeń wyrosłych ze znaczeń słów i zdań tekstu. Nawet w dziele historycznym występują postacie fikcyjne, a postacie historyczne wyposażone są w takie myśli i słowa, które nie zawsze są udokumentowane. Fikcyjność jest cechą świata przedstawionego niezależnie od tego, czy ma on charakter realistyczny, czy fantastyczny, choć nie przysługuje mu w sposób równomierny. Pewne jego elementy (realia obyczajowe, topografia, zdarzenia historyczne itp.) można zestawiać z rzeczywistością, inne można weryfikować według zasad prawdopodobieństwa (cechy psychiczne postaci).

Rzeczywistość to w znaczeniu potocznym to "wszystko co istnieje". Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię.

W zachodniej filozofii istnieje hierarchia poziomów pojęć rzeczywistości: od subiektywnej i fenomenologicznej przez obiektywną opisywaną za pomocą faktów aż do matematycznych modeli rzeczywistości wyrażanych za pomocą równań i aksjomatów. Inne podejście do rzeczywistości występuje we wschodnich filozofiach takich jak hinduizm i buddyzm. Rzeczywistość opisywana jest za pomocą pojęć takich jak dharma, paramattha dhamma, samsara i Maya.