Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:29:13+01:00
W cytowanej już Neh 8,4 czytamy, Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy: Mattatiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Ezechiasz i Maasejasz, a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Czhanum,Chaszabaddana, Zachariasz, Meszulamm. Ezdrasz otworzył księgę na widoku całego ludu- znajdował się bowiem wyżej niż wszystek lud, a gdy ją otworzył podniósł się wszystek lud. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Boga Jahwe, a wszystek lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział Amen, Amen. Potem pokłonili się i padli na kolana, twarzą do ziemi A lewici,...podczas gdy lud pozostawał na miejscu, objaśniali ludowi Prawo. Czytano wiec z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie.

Istnienie ambony i odpowiednie wymagania znajdujemy wypowiedziach Ojców Kościoła jak i w postanowieniach synodów. Synod w Laodycei ((371) w kanonie 15 rezerwuje wstęp na ambonę jedynie dla kantorów non licere praeter canonicos psaltes, id est qui regulariter cantores existunt, quique pulpitum ascendent et de codice Legut, alium quempiam in ecclesia psalere” II sobór w Nicei zabronił wstępu na ambonę tym, którzy nie otrzymali nałożenia rąk (kanon 14.) Komentator, kantor i kierownik chóru wypełniali swoje funkcję z innego miejsca.
3 3 3