Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
H2O
a) ZnCI2---------> ................... +...................
H2O + 2-

b).............------->2 Na + SO4

H2O
c) K2S------>..............+.................

H2O 2+ -
d)...............------>Mg + 2 NO3

H2O 3+ -
e)...............------->Fe +3 CI

H2O +
f) NH4CI----->NH4 +.....................

1

Odpowiedzi

2010-02-08T21:03:16+01:00
Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
H2O
H2O
a) ZnCI2---------> Zn 2+ + 2Cl -
H2O
b)Na2SO4------->2 Na+ + SO4 2-

H2O
c) K2S------>2K+ + S 2-
H2O
d)Mg(NO3) 2------>Mg 2+ + 2 NO3 -

H2O
e)FeCl3------->Fe 3+ + 3 CI -

H2O
f) NH4CI----->NH4 + + Cl -
21 3 21