Balon o pojemności 50m³ napełniono helem. Oblicz masę helu w alonie, wiedząc, że gęstość helu w temperaturze 25C wynosi 0,164g/dm³Do kolby stożkowej z tlenem wprowadzono na łyżeczce do spalań rozżarzony w płomieniu palniku pył glinowy. Wykonaj poniższe polecenia.

Obserwacje: Glin pali się w tlenie oślepiającym płomieniem. W wyniku reakcji chemicznej w kolbie powstała biała substancja.

a) Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, wskaż substraty i produkty. Sformułuj wniosek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:17:25+01:00
1)V=50m³=50000dm³
d=0,164g/dm³
d=m/V
d*V=m
m=50000*0,164=8200g=8,2kg

2) 4Al +3O₂--> 2Al₂O₃
glin i tlen - substraty
tlenek glinu - produkt
wniosek
w wyniku reakcji powstał biały tlenek glinu
Proszę o wybranie mojego rozwiązanie jako najlepsze