Mam kilka zadań z chemii do rozwiązania. Proszę o pomoc, to bardzo ważne.
Proszę również o wytłumaczenie. Oddaję swoje ostatnie punkty.

1) Do 200g 20-procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 50g wody i 20g stałego wodorotlenku sodu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2)Zmieszano 30 g 30 - procentowego z 40g 20 - procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe.

3)Pewien metal występuje w wodorotlenku o masie cząsteczkowej 107 u. Stosunek masy tego pierwiastka do masy tlenu w tlenku wynosi 7 : 3. Podaj nazwę tego pierwiastka i napisz wzór wodorotlenku.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:51:12+01:00
1.
100% - 200g
20% - x
--------------
x=40 g

200 - 40 = 160 g H2O
160+50 = 210

40+20=60 g

210+60=270

270g - 100%
210g - x
----------------
x=77,8% H2O

270g - 100%
60g - x
-------------
x= 22,2 %wodorotlenku sodu

2.
ms - masa substancji
mr - masa roztworu

Cp=ms/mr*100%
Cp=30/120*100%
Cp=3000/120*100%
Cp=25%
Odp:Otrzymany roztwór ma 25% stężenie

3.
m= 107u
mx : mH2O
7 : 3
7+3=10- ilość części wagowych
107u: 10= 10,7u- masa jednej części wagowej
7* 10,7u = 74,9 ~ 75u
3* 10,7u = 32,1 ~ 32u
32u : 16u= 2
75u- As
AsO2
2010-02-08T23:09:03+01:00
1)Cp-20%
mr-ru1=200g
mwody=50g
ms2=20g
wzór Cp=(ms*100%)/mr przeształcamy Cp*mr=ms*100% więc ms=(Cp*mr)/100%=20*200/100=40g wodorotlenku sodu
200g roztworu- 40g soli=160g wody
Następnie dodano i w efekcie tego
masa soli=40g+20g=60g
masa wody=160g+50g=210g
masa roztworu=210g+60g=270g
Cp=60*100%/270g=22,22%
2) mr1=30g
Cp1=30%
mr2=40g
Cp2=30%
obliczamy masę soli w obu roztworach ze wzoru (przekształcenia masz w poprzednim zadaniu ms=(Cp*mr)/100%
ms1=(30*30)/100=9g
ms2=(40*20)/100=8g
a teraz wszystko sumujemy
ms3=8+9=17
mr-ru=40+30=70g
Cp3=(17*100%)/70=24,3%
3)masz za mało danych żeby to rozwiązać