Odpowiedzi

2010-02-08T21:05:35+01:00
# Piastowie

* 1025-1025 – Bolesław I Chrobry
* 1025-1031 – Mieszko II (od 1032 roku książę)
* 1076-1079 – Bolesław II Szczodry
o 1085-1092 - Wratysław II (Przemyślidzi), wg kronikarza Kosmasa tytularny król Polski, informacja kwestionowana przez literaturę naukową
* 1295-1296 – Przemysł II

# Przemyślidzi

* 1300-1305 – Wacław II - unia personalna z Czechami
* 1305-1306 – Wacław III (nie zdążył się koronować, podano daty panowania) - unia personalna z Czechami
o 1306 i 1307-1310 - Henryk Karyncki (Wittelsbachowie), tytularny król Polski
o 1306-1307 - Rudolf III Habsburg (Habsburgowie), tytularny król Polski
o 1310-1335 - Jan Luksemburski (Luksemburgowie), tytularny król Polski

# Piastowie

* 1320-1333 – Władysław I Łokietek
* 1333-1370 – Kazimierz III Wielki

# Andegawenowie

* 1370-1382 – Ludwik Węgierski - unia personalna z Węgrami
* 1384-1399 – Jadwiga Andegaweńska

# Jagiellonowie

* 1386-1434 – Władysław II Jagiełło - unia personalna z Litwą
* 1434-1444 – Władysław III Warneńczyk - unia personalna z Węgrami
* 1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
* 1492-1501 – Jan Olbracht
* 1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
* 1506-1548 – Zygmunt I Stary - unia personalna z Litwą
* 1530-1572 – Zygmunt II August - unia personalna z Litwą

# królowie elekcyjni

* 1574-1575 – Henryk Walezy (Walezjusze)
* 1575-1596 - Anna Jagiellonka
* 1576-1586 – Stefan Batory - unia personalna z Siedmiogrodem
* 1587-1632 – Zygmunt III Waza (Wazowie) - unia personalna ze Szwecją
* 1632-1648 – Władysław IV Waza (Wazowie)
* 1648-1668 – Jan II Kazimierz Waza (Wazowie) (abdykował)
* 1669-1673 – Michał Korybut Wiśniowiecki
* 1674-1696 – Jan III Sobieski
* 1697-1706 – August II Mocny (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią (abdykował)
* 1706-1712 – Stanisław Leszczyński
* 1709-1733 – August II Mocny (Wettynowie) (ponownie) - unia personalna z Saksonią
* 1733-1736 – Stanisław Leszczyński (ponownie)
* 1734-1763 – August III Sas (Wettynowie) - unia personalna z Saksonią
* 1764-1795 – Stanisław August Poniatowski (abdykował)

2010-02-08T21:14:44+01:00
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty

Rozbicie dzielnicowe:

Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy


Henryk I Brodaty
Przemysł II
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:22:14+01:00
Piastowie
1025-1025 Bolesław I Chrobry

1025-1031 Mieszko II
1076-1079 Bolesław II szczodry
1295-1296 Przemysł II
Przemylidzi
1300-1305 Wacław II
1305-1306--Wacław III
1306-1310- Henryk Karyncki
1306-1307- Rudolf III Habsburg
1310-1335 -Jan Luksemburski
Piastowie
1320-1333- Władysław I Łokietek
1333-1370 -Kazimierz III Wielki
Andegawenowie
1370-1382-Ludwik Węgierski
1384-1399-Jadwiga Andegaweńska
Jagielonowie
1386-1434-Władysław II Jagiełło
1434-1444-Władysław III Warneńczyk
1447-1492- Kazimierz IV Jagielończyk
1492-1501- Jan Olbracht
1501-1506-Aleksander Jagielończyk
1506-1548- Zygmunt I Stary
1530-1572-Zygmunt II August
królowie elekcyjni
1574-1575-Henryk Walezy
1575-1596-Anna Jagielonka
1576-1586-Stefan Batory
1587-1632-Zygmunt III Waza
1648-1668-Jan II Kazimierz Waza
1669-1673-Michał Korbut Wiśniowiecki
1697-1706-Jan III Sobieski
1697-1706-August II Mocny
1706-1712-Stanisław Leszczyński
1709-1733-August II Mocny
1733-1736-Stanisław Leszczyński
1734-1763 August III sas
1764-1795-Stanisław August Poniatowski
podczas zaborów nie używano tytułu królaPolski