Promień tłoka strzykawki jest 40 razy większy od promienia igły. Ile razy wartość siły, którą wstrzykiwany płyn działa na tkankę ludzkiego ciała jest mniejsza od wartości siły, którą pielęgniarka naciska na tłok. Odpowiedź uzasadnij przekształcając odpowiedni wzór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:29:13+01:00
Promień tłoka strzykawki jest 40 razy większy od promienia igły. Ile razy wartość siły, którą wstrzykiwany płyn działa na tkankę ludzkiego ciała jest mniejsza od wartości siły, którą pielęgniarka naciska na tłok. Odpowiedź uzasadnij przekształcając odpowiedni wzór.

p = Fn/S
p=ciśnienie
Fn=siła nacisku
S=pole powierzchni

F₁=siła nacisku na tłok strzykawki
S₁=pole tłoka strzykawki
F₂=siła z jaką wstrzykiwany jest płyn
S₂=pole igły=1

F₁/S₁=F₂/S₂
S₁=π×40²=160π
S₂=π×1²=π
F₁/F₂=S₁/S₂
F₁/F₂=160π/π

Odp. Siła, z jaką wstrzykiwany jest płyn jest 160 razy większa od siły nacisku na tłok strzykawki.
13 4 13