Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T21:13:52+01:00
NOC PONIEDZIAŁEK/WTOREK: W nocy Polska pozostanie pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Będzie napływać chłodne powietrze ze wschodu. W kraju zachmurzenie całkowite z niewielkimi przejaśnieniami na południu oraz z licznymi zamgleniami i mgłami osadzającymi szadź. Miejscami słabo poprószy śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od (-14) - (-10) stopni na wschodzie do (-9) - (-8 ) stopni na zachodzie i (-7)-(-5) nad morzem. W całym kraju wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie będzie spadać.

WTOREK: W polu ciśnienia we wtorek nie będą zachodziły istotne zmiany, jednak za sprawą sąsiadujących z nami niżów - jednego znad Morza Czarnego, drugiego znad Bałtyku - do Polski będzie napływać wilgotne powietrze, a wraz z nim dużo chmur i niewielkie opady śniegu. Większych przejaśnień można się spodziewać na południu, a pod koniec dnia również miejscami w centrum. Temperatura maksymalna od na wschodzie i w centrum od (-9) do (-6) stopni, na południu i zachodzie od (-6) do (-3) stopni, nad morzem od (-4) do (-2). Wiatr będzie słaby, przeważnie z południowego wschodu. Ciśnienie bez większych zmiaNUIT DU LUNDI / MARDI: Dans la nuit de la Pologne reste sous l'influence du champ à haute pression. L'air frais iront de l'est. Dans un pays plein de przejaśnieniami petits nuages dans le sud ainsi que de nombreux zamgleniami et brouillards osadzającymi givre. Lieux de neige mal poprószy. Température minimale variera de (-14) - (-10) degrés à l'Est (-9) - (-8) degrés dans l'ouest et (-7) - (-5) sur la mer. Tout au long du pays, le vent sera faible et variable. La pression va diminuer.

MARDI: Dans le domaine de la pression, le mardi aura pas de changements significatifs se sont produits, mais en raison de nos plaines voisines - l'une de la mer Noire, la deuxième à partir de la Baltique - l'air humide polonais continuera de couler, et avec elle beaucoup de nuages bas et de neige. Przejaśnień plus on peut s'attendre dans le sud, et à la fin des sièges dans le centre. Température maximale à l'est et le centre du (-9) à (-6) degrés vers le sud et l'ouest de (-6) à (-3) degrés de la mer (-4) à (-2). Vent sera faible, principalement du sud-est. Pression sans modifications majeures