1.Co to jest?
a)Bałwochwalstwo,świętokradztwo i którego przykazania dotyczy ?
b)Blużnierstwo,Krzywoprzysięstwo,Wiarołomstwo,i którego przykazania dotyczy?
2.Kogo dotyczy 4 przykazanie dekalogu?
3. Określ,jakich wartości broni 5 przykazanie Boże?
4.Co to jest entuzja?
5.Wylicz,czego zakazuje 5 przykazanie Boże?
6. Jakie obowiązki nakłada na rodziców 4 przykazanie Boże?
7.Co to jest?
a)Pochopny sąd,obmowa,oszczerstwo i którego przykazania dotyczy?
8.Wymień czego zabrania 6 przykazanie Boże?
9.Wymień w kolejności dekalog?
Proszę o szybką odpowiedz z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:19:19+01:00
1a- Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1b Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
2 dzieci, które mają obowiązek troski i szacunku do rodziców
3 życia i godności człowieka
4 nie ma czegoś takiego
5 zabijania
6 troski o swoich rodziców i oddawania im szacunku
7 przykazanie 8 - oczernianie
8 cudzołożenia
9 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.