Proszę o pomoc przy tym zadaniu:
Na jaką wysokość wzniesie się strzała o masie 25 g wyrzucona pionowo przez łuk? Jaką szybkość nadał jej łuk? Maksymalny naciąg cięciwy wynosił 62,5 cm przy sile napinającej równej 160 N. Sprawność łuku wynosiła 90 %.Strzała nabrała 55,6 % wyzwolonej energii.Przyjmij g=10 n/kg. Pomiń opór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:52:08+01:00
Wiec zaczynamy od policzenia Ek strzaly...

Luk ma sprawnosc 90%, wiec max sila, z jaka wypchnie strzale to 0,9*160=144N
W=Fs = 144*0,625=90J
praca rowna sie zmianie energii, czyli max energia, jaka mozedostac strzala to 90J, ale wziela tylko 55,6% czyli 50,04J

W=Ek=Ep=mgh
50,04=0,025*10*h
h=50,04/0,25=200,2m

w koncu ciakawe zadanko i mam nadzieje, ze tak to ma byc...