Proszę o pomoc... ;/

1. Walcując nawierzchnię drogi, pewnego dnia wyrównano o 300m² więcej niż dnia poprzedniego, a następnego dnia dwa razy więcej niż dnia pierwszego. Jaka powierzchnię wyrównano walcem w trzecim dniu pracy, jezeli w ciągu trzech dni wyrównano teren o powierzchnie 15 000 m²?

2. W gospodarstwie ogrodniczym na obszarze 6 ha uprawiano cebulę, kalafiory i pomidory. cebula zajmuje 2 razy więcej niż kalafiory, a pomidory 3/4 (trzy czwarte) obszaru takiego jak kalafiory. oblicz powierzchnię pola przeznaczonego pod uprawę każdego z tych warzyw.

3.Gdy zapytano pewnego sławnego greckiego matematyka, pitagorasa ilu uczniów uczeszcza do jego szkoły, odpowiedział następująco: Połowa uczniów studiuje matematykę, czwarta część muzykę, siódma część milczy (bo studiowali filozofię), a oprócz tego są tam jeszcze trzy kobiety. ilu uczniów było w jego szkole?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T01:37:22+01:00
Zad.1]
x=powierzchnia wyrównana 1 dnia
x+300=2 dnia
2x=3 dnia

x+x+300+2x=15 000
4x=15 000-300
4x=14700
x=14700:4
x=3675

x+300=3675+300=3975
2x=2×3675=7350
spr. 3675+3975+7350=15 000
odp. w trzecim dniu pracy wyrównano 7350²
zad.2]
x=powierzchnia pod kalafiory
2x= -II- cebulę
¾x= --II-- pomidory

x+2x+¾x=6ha
3¾x=6
x=6:3¾
x=1,6ha

kalatiory:1,6ha
cebula:2×1,6=3,2ha
pomidory:¾×1,6=1,2ha

spr. 1,6+3,2+1,2=6ha
zad.3]
x=liczba uczniów szkoły
½x+¼x+¹/₇x=²⁵/₂₈x
x-²⁵/₂₈x=³/₂₈x=3
x=3:³/₂₈
x=28
odp. szkoła liczyła 28 uczniów
1 5 1