Za pomocą strzałek do każdej z podanych poniżej przyczyn dopasuj odpowiedni skutek.
a)emisja m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu w wyniku spalania paliw.
b)stosowanie freonów, głównie w aerozolach i urzadzeniach chłodniczych.
c)stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

A) powstanie dziury ozonowej.
B)kwaśne opady powodujące między innymi niszczeniemateriałów konstrukcujnych.
C)zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.
D)promieniotwórcze skażenie środowiska

3

Odpowiedzi

2010-02-08T21:28:55+01:00
A B
b A
c nie wiem nie chce cie w błąd wprowadzać
2010-02-08T21:30:15+01:00
2010-02-08T21:30:58+01:00