1. sprawdź czy dane proporcja jest prawdziwa ;]
a) 4,8----5 = 1,2 ---- 1,25

--- kreska ułamkowa

2. Napisz taką proporcję, której:
a) iloczyn wyrazów skrajnych jest równy 60.
b) iloczyn wyrazów środkowych jest równy 48.

3. Mając dane trzy liczby dobierz czwartą tak, by można było z nich ułożyć proporcje:
a) 2; 4; 5;x
b)4,5; 0,5; 12; y
c)102; 4; 10; z
d)10; 2; 7; k.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T10:09:57+01:00
1)
4,8/5=1,2/1,25
4,8x1,25=5x1,2
6=6
proporcja prawdziwa L=P

2)
4/2=x/15 (4x15=60)
2x=60
x=30

2/6=8/x (6x8=48)
2x=48
x=24

3)
a) 2; 4; 5;x


2/4=5/x
2x=4*5
2x=20
x=10


b)4,5; 0,5; 12; y

12/y=0,5/4,5
0,5y=12*4,5
0,5y=54
y=108

c)102; 4; 10; z
102/z=4/10
4z=102*10
4z=1020
z=255

d)10; 2; 7; k.
10/k=2/7
2k=70
k=35

1 4 1