1. Poniższe zadania napisali naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami biologii. Określ, którą dziedzinązajmuje się każdy z nich.

a) "Błona komórkowa oddziela wnetrze komórki od środowiska zawnetrznego."
.............

b) "W tkance łącznej zwykle wiele miejsca zajmuje substancja miedzykomórkowa"
.............

c) "Układ oddechowy ssaków tworzą drogi oddechowe oraz płuca"
.............

d) "Gen jest podstawową jednostką dziedziczności"

.............


2. Wpisz nazwy źródeł wiedzy biologicznej, z których skorzystasz, aby wykonać podane czynności.

a) Obserwacja rozwijania sie kwiatu róży. .............
b) Rozpoznawanie organizmów na podstawie ilustracji i zdjęć. ............
c) Określanie, do którego gatunku należa obserwowane organizmy. ............

3. Wpisz cechy bakterii, które pozwalają im na zasiedlanie środowisk życia.

a) skóra, odrobiny kurzu, różne przedmioty ......................................
b) wnątrze organizmu ...............................................................
c) gorące źródła ......................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-08T23:54:14+01:00
1
a cytologia
b histologia
c anatomia
d genetyka
1 5 1