Odpowiedzi

2009-10-10T17:12:10+02:00
P1=(3×10^-2)=9*10^-4
p2=(6×10^-4)=3.6*10^-7

p1/p2=(9*10^-4)/(3.6*10^-7)=2 500

Odp: 2500 razy
5 2 5
2009-10-10T17:12:30+02:00
3×10⁻²m=0,03m
a=0,03m
P=a²
P=(0,03)²
P=0,0009m²

6×10⁻⁴m=0,0006m
a=0,0006m
P=a²
P= (0,0006)²
P=0,0000004m²

pole kwadratu jest większe o 0,0004m
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T17:34:06+02:00
3*10⁻²=3*0,01=0,03
0,03*0,03=0,0009m²=9cm²

6*10⁻⁴=6*0,0001=0,0006
0,0006*0,0006=0,00000036m²=0,0036cm²

9cm²÷0,0036cm²=2500

Odpowiedź: Pole kwadratu o boku 3*10⁻² jest 2500 razy większe od kwadratu o boku 6*10⁻⁴.
7 4 7