Zadanie 1
Dźwig, podnosząć płytę betonową na wysokość 25m, wykonuje pracę 150kJ. Oblicz masę podnoszonej płyty.

zadanie 2
Koń ciągnie wóz siłą 500N, przebywając drogę 60km w czasie 2h. Jaka jest średnia moc konia?

zadanie 3
Z jaką mocą pracuje silnik pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością 80km/h, jeżeli opory ruchu wynoszą 400N?

proszę, pomóżcie!

1

Odpowiedzi

2010-02-08T21:41:55+01:00
1.
Dane:
h = 25 m
W = 150 kJ = 150 000 J
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Wykonana praca równa jest energii potencjalnej jaką uzyskała podnoszona płyta czyli
Ep = W
W = mgh
m = W / g × h = 150 000 J / 10 [m/s²] × 25 m = 600 kg

2.
Dane: Wzory:
F=500N P=W/t
t=2h=7200s W=F*s
s=60km=60000m
Rozwiązanie:
W=500*60000=30000000
P=30000000/7200=4166,7W
1KM=735,49875W
P=5,67KM
Odp. Moc jest równa 5,67 konia mechanicznego

3.
Dane:
F=400N=400[kg*m/s²]
V=80km/h=22m/s
Szukane:
P=?

Rozwiązanie:
F=m*g /:g
m=400N/10m/s²
m=40kg
a=F/m
a=400N/40kg=10m/s²
t=V/a
t=22m/s/10m/s²=2,2s
s=t*V
s=2,2s*22m/s
s=48,4m
W=F*s
W=400N*48,4m
W=19360J
P=W/t
P=19360J/2,2s
P=8800W

Silnik pracuje z mocą 8800W.