MAJA BYĆ ZROBIONE? WSZYSTKIE ZADANIA !

1. Jeśli jesteś mieszkańcem pojezierzy, zaproponuj sposoby zagospodarowwania terenu aby poprawić warunki życia ludzi.

2. Na północ od Łodzi leży miejscowośc Piątek będąca geometrycznym środkiem Polski. Oblicz, jakie odległości dzielą środek Polski od
- Szczecina
- Helu
- Lublina
- Zakopanego
- Zgorzelca

3. Na podstawie map w atlasie opisz typowy krajobraz nizin środkowopolskich.

4. Wymień nazwy surowców i miejsca ich eksploatacji na nizinach.

5. Przygotuj trasę wycieczki do wybranego miasta na nizinach. Wskaż ciekawe obiekty do zwiedzania, opisz trasę podróży i walory krajobrazu.

6. Przygotuj krótką informację o jednym z parków narodowych jakie istnieją na nizinach. Podaj jego położenie, wielkość, cechy chronionego krajobrazu i przykłady chronionych roslin i zwierząt.

7. Jaki rodzaj gospodarki człowieka na nizinach uważasz za najbardziej uciążliwy dla środowiska i w jaki sposób można zmienić ten stan.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:02:18+01:00
1. Jeśli jesteś mieszkańcem pojezierzy, zaproponuj sposoby zagospodarowwania terenu aby poprawić warunki życia ludzi.
-budowanie większej ilości kanałów, umożliwi szybszy transport
-budowanie dróg z nawierzchnią twardą
-większa ilośc gospodarstw agroturystycznych
-gospodarownie małych wsi
-budowanie sztucznych zbiorników

2. Na północ od Łodzi leży miejscowośc Piątek będąca geometrycznym środkiem Polski. Oblicz, jakie odległości dzielą środek Polski od
1cm na mapie----2 500 000cm w rzeczywistości, czyli 25 km.
- Szczecina
15cm*2 500 000= 37500000cm=375 km
- Helu
13 cm*2 500 000=325 km
- Lublina
9cm*2500000=225km
- Zakopanego
11cm*2500000=275km
- Zgorzelca
12cm*2500000=300km

3. Na podstawie map w atlasie opisz typowy krajobraz nizin środkowopolskich.
-rzeźba terenu jest jednolita, najwyższe wzniesienia mają około 30m.
-otoczone sąwyżynami i pojezierzami
-tam mają swój śrdokowy bieg większoc rzek.
-ten obszar jest najmniej zwiedzany przez turystów

4. Wymień nazwy surowców i miejsca ich eksploatacji na nizinach.
Węgiel Brunatny-Konin,Turek,Lubin,Bełchatów
sól kamienna-Mogilno, Kłodawa
gaz ziemny-Grodzisk Wlkp


5. Przygotuj trasę wycieczki do wybranego miasta na nizinach. Wskaż ciekawe obiekty do zwiedzania, opisz trasę podróży i walory krajobrazu.
WARSZAWA
Przyjazd około 9:00
-Zwiedzanie Zamku Krolewskiego 9:00-11:00
-Łazienki 12-14:00
-Pałąc Kultury i ?Nauki15:30-16:30
-ZOO- 17-19:00
-Teatr Polski sztuka pt.: **** 20:-22
powrót 23:00

6. Przygotuj krótką informację o jednym z parków narodowych jakie istnieją na nizinach. Podaj jego położenie, wielkość, cechy chronionego krajobrazu i przykłady chronionych roslin i zwierząt.

KAMOINOWSKI P.N. utwoirzony 16 stycznia 1959 r.
Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej.Powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, powierzchnia otuliny 37 756 ha.
Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary bagienne są najbardziej charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu. Wydmy Parku uważane są za najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w skali Europy. Tak kontrastowe środowiska sprzyjają różnorodności świata roślin i zwierząt. Bagna porośnięte są roślinnością łąkową, turzycami, zaroślami i lasami bagiennymi, do których należą występujące w Parku lasy olsowe i łęgowe.
FAUNA:łoś bóbr ryś wydra kuna leśna lis jeż wschodni jenot sarna jeleń dzik nietoperz

FLORA:dąb brzoza jesion olcha topola i inne (mniej znane)


7. Jaki rodzaj gospodarki człowieka na nizinach uważasz za najbardziej uciążliwy dla środowiska i w jaki sposób można zmienić ten stan.
-fabryki,poniewaz zanieczyszczają srodowisko poprzez spaliny., Do rzek wędrują toksyczne związki, które zabijają zwierzęta i rośliny.
-elektrownie, - także zanieczyszczają środowsko, poprze dymy.
21 4 21