1. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200 g roztworu 5 % ?
2. Z 200 g 20% roztworu dolano 20g wody. Oblicz Stężenie procentoowe otrzymanego roztworu.
3. Do 60 g 12% roztworu dolano 20 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
4. Ile gramow chlorku sodu nalezy wspypać do 300 g 20 % roztworu, aby otrzymać roztwor 28 % ?

dam NAJ. POTRZEBNE NA TERAZ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T01:44:24+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200 g roztworu 5 %
a)obliczam masę NaOH
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=5%*200g/100%
ms=10g NaOH
b)przeliczam ją (ms) na liczbę moli
masa molowa NaOH=23+16+1=40g/mol
40g-----1mol
10g------xmoli
x=10/40
x=0,25 mola NaOH

2. Do 200 g 20% roztworu dolano 20g wody. Oblicz Stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=20%*200g/100%
ms=40g
dolewam 20g wody, więc mr=200+20=220g
Cp=ms*100%/mr
Cp=40*100%/220
Cp=18,18%

3. Do 60 g 12% roztworu dolano 20 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=12%*60g/100%
ms=7,2g
dolewam 20g wody, więc
Cp=ms*100%/mr
Cp=7,2*100%/80
Cp=9%

4. Ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 300 g 20 % roztworu, aby otrzymać roztwór 28 % ?
300g 20%................100-28=72
.....................28%
xg 100%..................28-20=8
300/x=72/8
72x=2400
x=33,3g NaCl

7 4 7