Odpowiedzi

2010-02-08T21:49:54+01:00
1. Układ limfatyczny w odróznieniu od układu krwionośnego jest otwarty. W jego skład wchodza : naczynia limfatyczne , limfa , węzły chlonne , śledziona migdałki
Rola układu limfatycznego ;
- ułatwia powrót płynów tkankowych do układu krwionosnego
- pełni funkcję odpornościowa
-produkuje limfocyty
- pobiera i transportuje tłuszcz z przrewodu pokarmowego

2. Limfa jest to płyn tkankowy pochodzacy z krwi.
Limfa zawiera mniej białek niz krew , nie ma też krwinek czerwonych. Zawiera natomiast białe krwinki . Posredniczy ona w wymianie składników miedzy krwia a tkankami.
Pełni funkcje odpornościową

3. Limfa płynie tylko w jednym kierunku - do serca
Płyn jest tłoczony do naczyn dzieki skurczom otaczajacych miesni
Zbiera osocze i białe ciałka krwi , które wydostały sie do przestrzeni miedzykomórkowych.
Płyny zewnątrzkomórkowe.

4. grasica , śledziona i węzły chłonne
4 5 4