A)ile kilogramów wpdy należy dodać do 300 kilogramów roztworu cukru o stężeniu 16% aby otrzymać roztwór 15%?
b)ile kilogramów wody należy dodać do roztworu cukru o stężeniu 18% aby otrzymać 900 kilogramów roztworu o stężeniu 17%?

3

Odpowiedzi

2010-02-08T21:50:11+01:00
A)mr=300kg
Cp=16%
ms=mr*Cp/100%=300kg*16%/100%=48kg
Cp=15%
mr=ms*100%/Cp=48kg*100%/15%=320kg
320kg-300kg=20kg

b)mr=900kg
Cp=17%
ms=mr*Cp/100%=900kg*17%/100%=153kg
Cp=18%
mr=ms*100%/Cp=153kg*100%/18%=850kg
900kg-850kg=50kg
4 4 4
2010-02-08T21:52:56+01:00
A)
m - masa cukru
x - masa dolanej wody
m = 300 * 0,16 = 48
(300 + x) * 0,15 = 48
45 + 0,15x = 48
0,15x = 3
x = 20 kg

odp: nalezy dolac 20 kg wody

b)
x - poczatkowa masa wody
m - masa cukru
m = 0,18x
900 * 0,17 = 0,18x
0,18x = 153
x = 850 kg
900 - 850 = 50 kg

odp: nalezy dolac 50 kg wody
4 5 4
2010-02-08T21:55:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1]
16% z 300kg=0,16×300kg=48kg jest cukru
300-48=252kg jest wody

48kg=15%
xkg=100%
x=48×100:15
x=320

320-48-252=20
odp. trzeba dolać 20 litrów wody
zad.2]
17% z 900kg=0,17×900=153kg jest cukru
900-153=747kg jest wody

153kg=18%
x kg=100%
x=153×100:18
x=850kg

900-850=50kg
odp. trzeba dodać 50kg wody
3 3 3