Wpisz brakujące słowa będące nazwami metali, potem w nawiasy wpisz ich liczby porządkowe w układzie okresowym
1.Mowa jest...........(...), a milczenie............(...).
2.Kuj..........(...) póki gorące
3.............(...)chmury
Podaj jaki jest związek liczby atomowej z liczbą porządkową.

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:01:36+01:00
1.Mowa jest srebrem(47), a milczenie złotem(79).
2.Kuj żelazo(26) póki gorące
3.Ołowiane(82)chmury

Liczba atomowa to po prostu liczba porządkowa ;)
3 5 3