Zad 1
Kwadrat ma bok długości 2 cm ,trójkąt równoboczny ma bok długosci 3cm a szescian foremny 6 cm . Dla kazdej z tych figur oblicz :
a) długość okręgu wpisanego na tej figurze
b)pole koła wpisanego w tę figure

Zad 2 .
Okrąg ma promien dlugosci 10 cm . Oblicz pole wpisanego w ten okrąg:
a) kwadratu , b) szesciokąta foremnego , c) trójkąta równobocznego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T10:48:20+01:00
Mam kilka wątpliwości. W pierwszym zadaniu nie byłem pewien czy chodzi o długość okręgu wpisanego w figurę, czy opisanego na figurze. Przyjąłem, że chodzi o okrąg wpisany w figurę. Również w pierwszym zadaniu przyjąłem, że nie chodzi o szcześcian foremny, ale o szcześciokąt foremny.
Rozwiązania przedstawiam jako załącznik.