1. Dopisz brakujące słowa.
Następcami Apostołów są ....................., którzy opiekują się wspólnotą wiernych w swoich .......................... Kolegium Biskupów tworzą wszyscy .................. na czele z ............ .
To oni decydują i wypowiadają się w sprawach Kościoła podczas................................................. .

2.Jakie zadania spełniają biskupi?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T22:05:32+01:00
1)Następcami Apostołów są biskupi którzy opiekują się wspólnotą wiernych w swoich diecezjach Kolegium Biskupów tworzą wszyscy biskupi na czele z papierzem.
To oni decydują i wypowiadają się w sprawach Kościoła podczas soborów
2)podejmują decyzje w ważnych sprawach kościoła
13 4 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:05:48+01:00
Biskupi
diecezjach
biskupi
prymasem
synodów i konferencji episkopatu

Biskup reprezentuje swoją diecezję podczas Synodu Biskupów, czy też Konferencji Episkopatu. Do jego obowiązków należy wizytowanie całej diecezji, raz na pięć lat, raportowanie Stolicy Apostolskiej o jej stanie, wyświęcanie kapłanów.

Biskup diecezjalny ma obowiązek przedstawiać wiernym i wyjaśniać prawdy wiary, w które należy wierzyć i stosować w obyczajach. Powinien również troszczyć się o to, by pilnie wypełniano przepisy kanonów, dotyczące posługi słowa, zwłaszcza homilii i nauczania katechetycznego, tak żeby wszystkim była przekazywana cała nauka chrześcijańska.
4 4 4